Stichting LOCI

Landelijk Overleg en Contact Introductieweken

Over ons

Stichting LOCI staat voor Landelijk Overleg en Contact Introductieweken. Dit overkoepelende orgaan realiseert onderlinge samenwerking tussen afzonderlijke introductieweken door heel Nederland. Het LOCI streeft voornamelijk naar twee hoofddoelen: enerzijds ondersteunt het LOCI de organisaties van de afzonderlijke introductieweken in het aanpakken van thema’s en onderwerpen die meerdere weken aangaan, anderzijds streeft zij naar het waarborgen van de eigenheid van de afzonderlijke introductieweken.

Onze speerpunten

Alle introductieweken hebben tenminste een gemeenschappelijk doel; de nieuwe student bekend maken met alle facetten in zijn, haar of diens nieuwe stad, om de studententijd zo goed mogelijk te kunnen beginnen. Hiernaast houdt LOCI zich bezig met verschillende thema’s. Een hiervan is duurzaamheid: De afgelopen jaren is het belang van duurzaamheid enorm gestegen. Door onderlinge samenwerking hopen wij gehoor te kunnen geven aan de vraag naar duurzame introductieweken. Daarnaast natuurlijk de landelijke samenwerkingen: door middel van landelijke samenwerkingsovereenkomsten waarbij meerdere introductieweken gekoppeld aan LOCI betrokken zijn, wordt voor zowel de samenwerkingspartner als de deelnemende introductieweken het proces gemakkelijker gemaakt.

Onze aanpak

Door de eigen identiteit van de introductieweek naar voren te laten komen, kan er onderling veel informatie worden gedeeld tussen de introductieweken en veel inspiratie worden opgedaan. Zo zijn er grote verschillen te vinden tussen de weken in bijvoorbeeld het evenementenprogramma, de opbouw van de organisatie zelf en de bedrijven waarmee wordt samengewerkt. Door onderling contact maar ook met regelmaat bijeenkomsten, verwezenlijkt LOCI het delen van de aanwezige kennis. Mocht u geïnteresseerd zijn in een samenwerking met LOCI, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Deelnemende steden

UIT - Utrecht

De Utrechtse Introductie Tijd (UIT) is de introductieweek voor alle aankomende studenten van de Universiteit Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, Hogeschool Utrecht, HKU, TIO, Marnix Academie, Thim van der Laan, Grafisch Lyceum Utrecht, MBO Utrecht, Nimento Utrecht en ROC Midden Nederland.

INKOM - Maastricht

De INKOM is de introductieweek voor alle nieuwe studenten van Maastricht University en Zuyd Hogeschool.

KEI - Groningen

De Kommissie Eerstejaars Introductie (KEI) is de introductieweek voor alle nieuwe studenten van de Hanzehogeschool, Stenden, Verloskunde Academie en de Rijksuniversiteit Groningen.

Eureka - Rotterdam

De Eurekaweek is de introductieweek voor alle nieuwe studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

TOP - Tilburg

De Tilburg Orientation Program (TOP) is de introductieweek voor alle nieuwe studenten van Tilburg University en Avans Hogeschool.

EL CID - Leiden

De Enige Leidse Commissie Introductiedagen (EL CID) is introductieweek voor alle aankomend eerstejaars studenten van de Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden.

OWL - Leiden

De Orientation Week Leiden (OWL) is de introductieweek voor alle nieuwe internationale studenten van de Universiteit Leiden.

HOP - Den Haag

De Hague Orientation Programme (HOP) is de introductieweek voor alle nieuwe studenten van de Universiteit Leiden Campus in Den Haag.

OWEE - Delft

De OntvangstWeek (OWee) is de introductieweek voor alle nieuwe studenten van de Technische Universiteit Delft, Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland.

Intree - Amsterdam

De Intreeweek is de introductieweek voor alle nieuwe studenten van de Universiteit van Amsterdam.

VU introductiedagen - Amsterdam

De VU (Vrije Universiteit) introductiedagen is de introductieweek voor alle nieuwe studenten van de  Vrije Universiteit Amsterdam.

Kick-in - Enschede

De Kick-In is de introductieweek voor alle nieuwe studenten van de Universiteit Twente.

AID - Wageningen

De Algemene Introductie Dagen (AID) is de introductieweek voor alle nieuwe studenten van de Wageningen Universiteit en Aeres Hogeschool.

CIC - Eindhoven

De CIC is de introductieweek voor alle nieuwe studenten van de Universiteit Eindhoven.

LEIP - Leeuwarden

De LEIP is de introductieweek voor alle nieuwe studenten van Leeuwarden.

Bestuur 2022

Canali Korkmaz

EL CID Leiden
Voorzitter
071-5277984

Britte Megens

INKOM Maastricht
Secretaris
043-3885335

Julie Keunen

UIT Utrecht
Penningmeester
06-43452980

Fieke Meeuwissen

KEI Groningen
Marketing en communicatie
050-3634647

Contact

Heidelberglaan 8
3584 CH Utrecht